Objednávka kontajneru

Plátca DPH

Pristavenie kontajneru na fakturačnú adresu

Nájomca sa vyjadrením súhlasu (zaškrtnutím políčka) tejto objednávky zaväzuje, že riadne zabezpečí miesto, kde bude kontajner umiestnený, použije ho výlučne na účely (druh odpadu), ktoré uviedol v tejto objednávke a bude dodržiavať všeobecne platné predpisy o bezpečnosti. Zároveň berie na vedomie, že prenajímateľ si voči nemu uplatní všetky škody spôsobené v súvislosti s prenájmom kontajneru a jeho nesprávnym použitím.

Objednávateľ týmto podľa §71 ods. 1 písm. b) zák. 222/2004 Z.z. súhlasí alebo nesúhlasí (potvrdením voľby) s doručovaním faktúr a predfaktúr v súvislosti s obchodným prípadom na základe tejto objednávky elektronicky. Prenajímateľ odosiela faktúry z e-mailovej adresy: [email protected] . Na doručovanie elektronických faktúr bude slúžiť adresa objednávateľa uvedená v objednávke.

Odoslaním formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia mojej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému.

2 + 12 =