Objednávka kontajneru

Kontajner na odpad si môžte objednať online po zadaní fakturačných a kontaktných údajov, termínu prenájmu a lokality pristavenia. Je potrebné vybrať aj typ kontajneru a druh odpadu, ktorý budete požadovať vyviezť na likvidáciu. Vyjadrením súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami bude objednávka odoslaná na náš dispečing po spracovaní budete kontaktovaný za účelom upresnenia procesu prenájmu.