Skladový veľkoobjemový kontajner

Skladový kontajner veľkoobjemový

Rozmery kontajnera

Dĺžka

7000 mm

Šírka

2400 mm

Výška

2300 mm

Kapacita – objem

cca 40 m3

Kontajner je oceľový, dvere sa dajú roztvoriť na celú šírku, manipulácia pri nakládke a vykládke je jednoduchá. Kontajner je uzamykateľný.