Sklz na stavebnú suť

Sklz na stavebnú suť na prenájom. Likvidácia stavebného odpadu z nadzemných podlaží pri stavbe, búraní alebo rekonštrukcii.