Stavebný recyklát

frakcia 0/63 – zmes betón, tehla, škridla